По чему смо познати?

Наша школа је надалеко позната по великом броју секција, ваннаставних активности, по великој могућности избора разноврсних садржаја и активности којима се ученици могу бавити ван наставе...

Врхунски резултати на такмичењима из математике, физике, историје, енглеског језика, женског фудбала... Учешће у разним манифестацијама и смотрама, путовања планинарске секције по нашој земљи и УНЕСКО клуба у иностранству, хемијска радиноца, уметнички атеље, филозофска секција, ученички парламент, дебате, трибине, промоције, припрема за факултет, тим за превенцију насиља, рачунарске секције, хор, и многе друге активности на располагању су нашим ученицима за примену и проширење сазнања стечених на часовима редовне наставе.