Трибина „Гимназија по мојој мери или како замишљам реформу гимназије“

 

У оквиру манифестације „Новембарски дани Соње Жарковић“  у Шестој београдској гимназији 25. новембра 2011. одржана је трибина „Гимназија по мојој мери или како замишљам реформу гимазије“, коју су организовали професор филозофије Шесте гимназије Никола Крстић и професорка социологије Тамара Бакић. Уводничари су били ученици трећег и четвртог разреда Шесте гимназије: Ивана Дабовић,Виктор Веселинов, Марко Зорић, Срђан Миладиновић, Велимир Јевтић, Бојана Бјеговић, Матија Марић и Невена Вукојчић.

Трибини су присуствовали представници ђачких парламената Седме гимназије, Девете гимназије,  Десете гимназије, Гимназије Свети Сава, Математичке гимназије, Спортске гимназије и Шесте гимназије, као и помоћник директора Шесте гимназије, Милка Екмеџић и педагог школе Дубравка Радошевић. У организацији трибине учествовале су  Ивана Тимотијевић, професорка психологије и Сузане Лазовић, професорка математике, које су и присуствовале трибини.

Дискусију је отворио и водио професор филозофије, Никола Крстић. Након што би уводничари  изнели идеје и предлоге, у разговор би се укључили гости који су на конструктиван начин, износећи аргументе, усмеравали дискусију. Теме које су отворене су: друштвена улога гимназије и циљеви гимназијског образовања, структура наставног програма, учење и иновације у наставном процесу, ваннаставне активности и јавна делатност гимназије.

Учесници су изнели став да гимназија треба да допринесе повећању броја високо образованих људи у Србији, нудећи ширину знања из појединих области и адекватно припремајући ученике за факулете по избору;

- ученици би, у зависности од интересовања, посветили више пажње појединим предметима и из њих и у току школовања стицали све комплекснија знања, која би се више бодовала на факултетима за које су та знања важнија,  док би из осталих области добијали само основна знања;

- настава би требало да се одвија интерактивно, уз коришћење интернета и филмова, образовних емисија, са наглашеним развијањем вештина ученика, израдом практичних радова, као и на разумевању идеја и усвајања начина размишљања, а не на памћењу великог броја података;

- ваннаставне активности су једнако важне као наставне, те више пажње треба посветити такмичењима, квизовима, секцијама, културно-уметничким манифестацијама, како би се ученици међусобно повезали, развијали солидарност и колективни дух;

- такође, гимназија треба да учествује у животу општине, града и државе, те да остварује сарадњу са позориштима, биоскопима, музејима, туристичким агенција,ауто школама, и другим организацијама које могу допринети бољем квалитету наставних и ваннаставних активности.

Треба узети у обзир да услови у којима се тренутно ради нису идеални:  број часова који ученици имају недељно и рад у сменама не остављају довољно слободног времена и оптерећују планирање секција и ваннаставних активности, недостатак и недовољна опремљеност кабинета  онемогућавају извођење наставе на квалитетнији начин,те при увођењу промена треба обратити посебну пажњу на побољшање ових услова за рад.

Захваљујемо се свим учесницима трибине, који су својим присуством и предлозима учинили да увидимо да је тема коју смо покренули актуелна и инспиративна, тако да ћемо се потрудити да и наредних година наставимо размишљања и акције о гимназији која би била по мери ученика.