Семинар "Управљање односима са јавношћу у кризним ситуацијама"

реализован је 25.11.2011. године у Шестој београдској гимназији

Организатор семинара је Одек за друштвене делатности општине Звездара уз подршку УНИЦЕФ-а, кроз пројекат „Школа без насиља“. Семинар је окупио директоре и стручне сарднике основних и средњих школа Звездаре. Програм су реализовали Првослав Плaвшић, психолог и Наташа Ристић професор књижевности и новинар.

Презентовањем личног искуства и теоретских поставки едукатори су упознали директоре и стручне сараднике са стратегијама комуницирања са јавношћу у различитим ситуацијама. Посебна пажња је посвећена одабиру технике и метода управљања кризним ситуацијама у циљу заштите ученика очувања угледа школе. Значајна улога је посвећена развоју умења у домену односа с јавношћу и медија.