Мотивација и постигнућа ученика у светлу реформе гимназија

 

Петак, 25. новембар, свечана сала, 18.00

Организатор Дубравка Радошевић, педагог