Светлост, Знање, Живот

14. маја 1939. године у темеље наше школе уграђена је Повеља Шесте београдске гимназије на којој стоје речи:

"Светлост, Знање, Живот".

У ове три речи сажете су поруке истине и трагања за смислом постојања које нам је ...

као своје завештање оставио тадашњи министар просвете Краљевине Југославије, господин Стеван Ћирић.
Ове поруке обавезују и данас професоре, сараднике и ученике да у осмој деценији постојања школе буду и даље радознали и спремни да наставе трагање за "Светлошћу, Знањем и Животом". Да наставе трагање за смислом...


У том трагању, сигурни смо да желимо:
. Школу која ће имати лидерску позицију међу гимназијама
. Школу која ће имати најбоље професоре и ученике
. Школу која ће градити образовну политику наше земље
. Школу која ће постати организација која учи

Наша школа подстиче професионализам, професионалну аутономију и одговорност наставника. Жеља нам је да настава, процес учења и целокупни програм буду у складу са развојним и образовним потребама и могућностима ученика кроз подстицање и развијање физичког, емотивног, интелектуалног, социјалног, моралног и естетског развоја, истовремено их припремајући за живот у савременом друштву.
Имамо визију да наша гимназија постане школа која учи и која антиципира развој образовне политике, која својим пословним успесима утиче на квалитет живота заједнице којој припада.
Свесни смо да визија постаје стварност ако су за њено остваривање одговорни, поред професора, директора и стручних сарадника и ученици и родитељи као и локална заједница.