Запослени
Александар Томићнаставник физике
Александра Јарићнаставник енглеског језика
Ана Јоковићнаставник математике
Ана Стојиљковићнаставник енглеског језика
Анита Ђорђевићспремачица
Боја Лакићспремачица
Бојана Антанасијевићнаставник хемије
Бојана Вуковићнаставник француског језика (зам.)
Бојана Крстићнаставник ликовне културе
Вера Вељковићспремачица (зам.)
Верица Танасијевићспремачица
Весна Параушићнаставник биологије
Весна Радовићнаставник енглеског језика
Весна Репић-Ћујићнаставник физичког васпитања
Весна Чолаковић-Јовановићнаставник српског језика и књижевности
Винка Димитроваспремачица
Владанка Михајловићспремачица
Владимир Николићнаставник физике
Војиславка Ињацспремачица
Гојко Милисављевићдомар
Гојко Радовићнаставник физичког васпитања
Гордана Пударнаставник географије
Гордана Трумбићнаставник рачунарства и информатике
Гордана Ћеранићнаставник рачунарства и информатике
Данијела Вујисићнаставник српског језика и књижевности
Диана Кнежевић-Петровићнаставник српског језика и књижевности (зам.)
Добрила Милутиновићнаставник хемије
Драгана Бранковић-Срзићнаставник хемије
Драгана Кожовићнаставник психологије
Дражен Вучакнаставник физичког васпитања
Дубравка Радошевићшколски педагог
Душанка Штуловићнаставник руског језика
Душка Кисиннаставник музичке културе
Емилија Марковићнаставник грађанског васпитања
Зорица Јовановићспремачица
Зринка Шандорнаставник српског језика и књижевности
Иван Бућковићнаставник математике (зам.)
Ивана Пласоњанаставник музичке културе
Ивана Тимотијевићбиблиотекар
Јасмина Перуничићнаставник математике и рачунарства и информатике
Јасминка Башићнаставник биологије
Јасна Перићнаставник географије
Јелена Бркићнаставник енглеског језика
Јелена Делибашићнаставник енглеског језика (зам.)
Јелена Мирићнаставник биологије (зам.)
Јелена Петрановићнаставник верске наставе
Јелена Радишићнаставник грађанског васпитања
Јелена Рашевићнаставник француског језика
Јован Јанковнаставник математике
Јован Кнежевићнаставник математике
Кристина Марковићнаставник немачког језика
Крум Грујевнаставник руског језика
Лидија Жупанић-Шујицанаставник ликовне културе
Љиља Живанићшколски психолог
Љиљана  Павловићнаставник историје
Љиљана Павловићнаставник физике
Љиљана Вујисићнаставник хемије
Љиљана Јовановићспремачица
Љиљана Маловић-Козићнаставник филозофије
Љиљана Родићнаставник физике
Љубица Бокшаннаставник математике
Љубица Деспотовићбиблиотекар
Љубица Лалићнаставник биологије, заменик доректора
Љубомир Бусићдомар
Људмила Башићнаставник математике
Марија Богићевићнаставник латинског језика
Милан Марковићнаставник физичког васпитања
Милена Росићспремачица
Милена Младеновић

секретар школе

Милка Екмеџићнаставник историје
Милош Недељковићнаставник физике
Мирјана Балабан-Бранковићнаставник музичке културе (зам.)
Мирјана Стојановићнаставник немачког језика
Мубера Бошковнаставник историје
Наташа Дабић-Костићнаставник рачунарства и информатике и математике
Невенка Георгијевићнаставник филозофије
Никола Козоморанаставник српског језика и књижевности
Никола Крстићнаставник филозофије (зам.)
Олгица Рајићнаставник српског језика и књижевности
Оливера Васиљевић-Левинаставник српског језика и књижевности
Оља Ступарнаставник математике (зам.)
Предраг Стојановићнаставник географије и грађанског васпитања
Радивоје Благојевићнаставник устава и права грађана
Радмила Жунићкурир
Радмила Зековићспремачица
Радосава Ђоловићспремачица
Ружица Филиповићрачунополагач
Сандра Плазибатнаставник енглеског језика
Светлана Баковићнаставник латинског језика
Светлана Добрисављевићспремачица
Светлана Златановићнаставник немачког језика
Славица Ђорђевићнаставник српског језика и књижевности
Славица Калинићнаставник биологије
Славица Мицићспремачица
Славка Бајићнаставник математике
Снежана Марковићнаставник рачунарства и информатике
Снежана Радукићнаставник биологије (зам.)
Снежана Рондовићблагајник
Снежана Станићадминистративни референт
Соња Пантићнаставник француског језика
Сузана Ђолићнаставник историје
Сузана Лазовићнаставник математике
Тамара Бакићнаставник социологије
Тамара Кречковићнаставник српског језика и књижевности
Татјана Златковићнаставник рачунарства и информатике