УНЕСКО клуб

      координатор професор Јасна Перић 

УНЕСКО клуб Шесте београдске гимназије прати активности Националне комисије Србије за сарадњу с УНЕСКО-м и активно учествује у раду Федерације УНЕСКО клубова  Србије - УНЕСКО клуба Београд. Наша школа је од 15. септембра 2003. године, члан Придружених школа УНЕСКО-а.

Read more...
 
Опште одредбе
УНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiyation) основан је 16. новембра 1945. године у Лондону, као специјализована организација Уједињених нација посвећена изградњи мира кроз образовање, науку и културу. Основни циљ је развијање сарадње међу нацијама поспершујући универзално поштовање правде, закона, људских права и основних људских слобода. Основале су је четрдесет четири земље, међу којима и тадашња Југославија.
Read more...
 
Преамбула

Полазну основу свих активности чини Повења Уједињених Нација за образовање, науку и културу. Ово је уједно полазна основа и домен повезивања клубова широм света.

Read more...
 
Задатак
Примарни задатак УНЕСКО клуба је да реализује основне циљеве из домена рада УНЕСКО-а у области:
- ОБРАЗОВАЊА за мир, права човека, сарадњу и развој;
- КУЛТУРЕ омогућавање размене и бољег међусобног упознавања;
- ТРАЈНОГ РАЗВОЈА заштита животне средине, еко система и окружења
- КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ заштита културних и природних добара
- НАУКЕ подржавати приступ напретку за све без дискриминације